บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการแปลงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ ผู้ใช้สูดไอเหล่านี้เข้าปอด

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ หลายคนมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน

มุมมองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1. ผลต่อสุขภาพ

 • ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อสุขภาพ เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและเยาวชน

2. การเลิกบุหรี่

 • งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้
 • อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่ยังไม่ดีเท่าวิธีอื่น เช่น ยาเลิกบุหรี่

3. ข้อกังวลอื่นๆ

 • กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน
 • มีการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นประตูสู่การสูบบุหรี่มวน

คำแนะนำจากแพทย์

 • แพทย์ไม่แนะนำให้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • ผู้สูบบุหรี่ควรหาวิธีเลิกบุหรี่ด้วยวิธีอื่น
 • ผู้ปกครองควรดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้า

บทสรุป

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีทั้งประโยชน์และความเสี่ยง

จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า

ในระหว่างนี้ ควรมีการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

By Myboss